p

Sistem Pengiraan
Pengurangan Tunggakan Denda

* Makluman Pengiraan ini adalah anggaran sahaja. Untuk keterangan lebih lanjut sila hubungi Unit Hasil Pejabat Tanah yang terdekat

No Lot : No Geran : Mukim : Jajahan :
Peratusan Cukai
%
 
Cukai RM *
Tunggakan RM *
Tunggakan denda RM *
Tunggakan denda (x %) RM
Tunggakan denda - Tunggakan denda (x %) RM
Kutipan Lebih/Kurang (Sekiranya ada) RM
   
Jumlah perlu dibayar sebelum 30 Jun 2013 RM
Jumlah perlu dibayar selepas 30 Jun 2013 (15% RM ) RM
* Perlu diisi  
 

** Manual Pengguna


Formula Pengiraan
Denda (Januari-Jun 2013) : Cukai + Tunggakan Cukai Tanah + Tunggakan denda (x %) + (Tunggakan denda - Tunggakan denda (x %))
Denda (Julai-Disember 2013) : Cukai + Tunggakan Cukai Tanah + Tunggakan denda (x %) + (Tunggakan denda - Tunggakan denda (x %)) x 15%
Pejabat Tanah & Jajahan Kuala Krai © 2012-2013
Paparan terbaik dengan Mozilla Firefox