Saiz artikel
 Klik kotak dibawah untuk membuat carian

Jabatan Alamat No.Telefon No.Faks Laman Web Rasmi
Jabatan Air Negeri Kelantan Aras Bawah, Blok 6, Kompleks Kota Darulnaim, 15504 Kota Bharu, Kelantan 09-7475240 09-7475220 http://www.jank.kelantan.gov.my
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan Kompleks Islam Darulnaim, Jalan Sultan Yahya Petra, 15200 Kota Bharu, Kelantan 09-7443633 09-7446685 http://www.jaheaik.gov.my
Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kelantan Blok 7, Kompleks Kota Darulnaim, 15503 Kota Bharu, Kelantan. 09-7416900 09-7481264 http://www.jkm.kelantan.gov.my
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan Aras 1 Bangunan JAHEIK, Kompleks Islam Darulnaim, 15200 Kota Bharu, Kelantan 09-7482206 09-7430476 http://www.jksn.kelantan.gov.my
Jabatan Kerja Raya Negeri Kelantan JKR Negeri Kelantan, Jalan Kuala Krai, 15050 Kota Bharu, Kelantan 09-7455800 09-7447877 http://kelantan.jkr.gov.my
Jabatan Mufti Negeri Kelantan Tingkat Bawah, Kompleks Islam Darulnaim, 15200 Kota Bharu, Kelantan 09-7443633 09-7478170  
Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Kelantan Jalan Sultan Yahya Petra, 15200 Kota Bharu, Kelantan 09-7419630 09-7478088 http://www.did.kelantan.gov.my
Jabatan Perancang Bandar Dan Desa Negeri Kelantan Aras Bawah Blok 4, Kota Darulnaim, 15646 Kota Bharu Kelantan 09-7481957 09-7444454 http://www.jpbd.kelantan.gov.my
Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan Blok 5, Tingkat 1, Kota Darul Naim Kelantan Darul Naim 09-7481957 09-7445657 http://jpnk.kelantan.gov.my/
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kelantan Jabatan Veterina Negeri Kelantan, Kubang Kerian, 16150 Kota Bharu, Kelantan 09-7652811 09-7651178 http://www.jphnk.gov.my/
Jabatan Pertanian Negeri Kelantan Karung Berkungci No.2, 15990 Kota Bharu, Kelantan 09-7485377 09-7441047 http://jpkn.kelantan.gov.my
Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Kompleks Islam Darulnaim Lundang, 15200 Kota Bharu, Kelantan 09-7481512 09-7485512 http://www.e-maik.my/
Pejabat Pembangunan Negeri Kelantan JKR 7,Kompleks Kota Darulnaim, 15503, Kota Bharu, Kelantan 09-7481180 09-7462734 http://www.ppn.kelantan.gov.my
Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Kelantan Blok 3, Kota Darulnaim, 15576 Kota Bharu, Kelantan 09-7481967 09-7474292 http://www.ptg.kelantan.gov.my
Pejabat Sultan Kelantan Pejabat Sultan Kelantan, Istana Balai Besar, 15500 Kota Bharu, Kelantan 09-7442212 09-7444333  
Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan Tingkat 4-11, Bangunan PKINK, Jalan Tengku Maharani, 15710 Kota Bharu, Kelantan 09-7414141 09-7414140 http://www.pkink.gov.my
Perbadanan Muzium Negeri Kelantan Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, Jalan Hospital 15000, Kota Bharu, Kelantan 09-7482266 09-7473366 http://www.muzium.kelantan.gov.my
Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan, Jalan Mahmod, 15200 Kota Bharu, Kelantan 09-7444522 09-7487736 http://kelantanlibrary.gov.my/
Perbadanan Stadium Kelantan Bangunan Astaka Stadium Sultan Muhammad Ke-IV, Jalan Mahmood, 15200 Kota Bharu, Kelantan 09-7481123 09-7471123  
Perbendaharaan Negeri Kelantan Blok 4,Kota Darulnaim, 15503 Kota Bharu, Kelantan 09-7481957 09-7487113 http://pkn.kelantan.gov.my