Menjadikan Pejabat Tanah & Jajahan Kuala Krai Sebagai Sebuah Jabatan Dinamik ,Komprehensif dan mengutamakan Pembangunan Lestari Dan Cekap Serta Mencapai Kepuasan Pelanggan Menjelang Tahun 2020.

 

Misi

Merancang, Mengurus, Mentadbir Tanah & Jajahan dan Melaksanakan Dasar-Dasar Kerajaan Serta Memberi Perkhidmatan Secara Berintegriti, Berkualiti Dan Efisien Ke Arah Kecemerlangan Pembangunan Ekonomi, Fizikal Dan Pembangunan Insan.

Moto

"Mesra, Progresif Dan Berkualiti"