=

Bahagian

Bahagian Khidmat Pengurusan

 

PERKHIDMATAN KAMI

 • Sewaan Pajakan

 • Membuat Akuan Sumpah

 • Untuk Mendapatkan Lesen Hiburan

Bahagian Pembangunan

 • Setiap pemohon untuk mendapatkan kemudahan asas
  perkhidmatan Pembangunan Fizikal dan rohani serta
  penyelenggaraan akan dilaksanakan dalam tempoh 15 hari.

 • Baucer pembayaran bagi kerja yang melibatkan sebutharga/tender
  boleh diselesaikan dalam satu bulan dari tarikh penyelenggaraan
  projek berkaitan.

 • Baucer pembayaran kerja yang melibatkan peruntukan di bawah
  RM10,000.00 boleh diselesaikan dalam tempoh 3 minggu
  dari tarikh penyelenggaraan projek.

 • Pemohon Bantuan Industri Kampung, kemudahan asas infrastruktur,
  asas pertanian, pembayaran pembelaan rakyat miskin akan
  diangkat ke Unit Penyelenggaraan Pembangunan, Pejabat
  Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan dan Agensi berkaitan dalam
  masa 3 minggu dari tarikh permohonan yang lengkap diisi.

 • Penyelenggaraan peruntukan projek Pembangunan Insan yang
  dilaksanakan dalam masa 3 bulan dari tarikh kelulusan.

 • Pendaftaran pemborong dapat dilaksanakan dalam masa 30
  minit (sekiranya tiada masalah pengeluaran resit penerimaan oleh
  bahagian hasil).

Bahagian Tanah

KAUNTER UNIT PENDAFTARAN

 • Mengeluarkan Surat Hakmilik
 • Gadaian dan melepas gadaian
 • Kaveat
 • Lien
 • Cabutan Tanah
 • Carian Rasmi Persendirian
 • Salinan Sah Dokumen
 • Pendaftaran Dan Pengeluaran QT
 • Pengeluaran Hakmilik Tanah Termasuk Negeri HS(1) Geran
 
 

KAUNTER UNIT HASIL

 • Memungut Segala Jenis Hasil Yang Di Bayar Oleh Pelanggan
 • Semakan cukai tanah
 • Perlu Kemukakan Resit Sebelum Pembayaran Dibuat
 
 

KAUNTER UNIT TANAH

 • Permohonan Milik Tanah
 • Harta Pesaka
 • Tol :
  i)   Permit Batu Batan
  ii)  Permit Batu Pasir
 • Deposit Tanah
 • Menguruskan Kes-Kes Untuk:
  i)   Ubah Syarat Tanah
  ii)  Pecah Sempadan
  iii) Penyataan / Catuan
  iv) Lain-Lain Kes Di Bawah Kanun Tanah Negara 120, 104, 13A, 76, 250 dan 250A
  v)  Permohonan Hakmilik Sambungan
  vi) Permohonan Lelong Dan Lain-Lain

Cetak Emel

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • ptjkb
 • ptjb
 • ptjm
 • ptjpp
 • ptjtm
 • ptjj
 • ptjgm
 • ptjt
 • ptjt