Year 2012

- A 4 star rating for Website by MDEC- Anugerah Inovasi Pentadbiran Tanah dan Jajahan
  Johan - Sistem Pengiraan Pengurangan Tunggakan Denda

- Anugerah Inovasi ICT
  Tempat Kedua - e-Log Kenderaan

- Anugerah Inovasi Pengurusan Kewangan
  Tempat Ketiga - e-Log Kenderaan

 

Year 2011
- A 5 star rating for Website by MDEC