Bil

Tahun

Nama Perkhidmatan OnlineJan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

1

 2017

Sistem eAduan Online 0  0  0  1  1   0   1   0  0  0 
2 Sistem eSPEKS Online 62  50  58 61  47 55  60 49  34   50   39   40 
3 Sistem eNaziran Online 1  0  1  0  1   1   1   0   1  0 1  0 
4 Sistem eSPIA Online 0  0  0  0   1 1 0 1 1  0   0 
5 Sistem eSKT Online 1  1  1  1  1  1  0   1  1 1  1