Bil

Tahun

Nama Perkhidmatan Online

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

1

2018 Sistem eAduan 1  1 1  1   1  1  1   1   1       
2 Sistem eSPEKS 56 60 41  37  41  24  35  42  55       
3 Sistem eNaziran 0 1 1  1  1  1  1   1   1       
4 Sistem eSPIA 0 0 0  1  0   1  0 1 1      
5 Sistem eSKT 1 1 1   1   1  1  1  1 1      
6 Sistem e-Tegar 1 1 1  1   1    1  1  1   1