Bil

Tahun

Nama Perkhidmatan OnlineJan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

1

2016

Sistem eAduan Online 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
2 Sistem eSPEKS Online 65 70 67  65 50  67 55  65  50  60 65 50
3 Sistem eNaziran Online 0 0 0 0 0 0 0  0 0  0 0  0 
4 Sistem eSPIA Online 0 0  0  0 0 0 0  0 0  0  0 0
5 Sistem eSKT Online 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1