Bil

Tahun

Nama Perkhidmatan Online

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

1

2018 Sistem eAduan 1  1 1  1   1  1            
2 Sistem eSPEKS 56 60 41  37  41  24            
3 Sistem eNaziran 0 1 1  1  1  1            
4 Sistem eSPIA 0 0 0  1  0  1             
5 Sistem eSKT 1 1 1  1  1  1            
6 Sistem e-Tegar 1 1 1  1  1   1