=

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online (2018)


Bil

Tahun

Nama Perkhidmatan Online

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

1

2018 Sistem eAduan 1  1 1  1   1  1  1   1   1       
2 Sistem eSPEKS 56 60 41  37  41  24  35  42  55       
3 Sistem eNaziran 0 1 1  1  1  1  1   1   1       
4 Sistem eSPIA 0 0 0  1  0   1  0 1 1      
5 Sistem eSKT 1 1 1   1   1  1  1  1 1      
6 Sistem e-Tegar 1 1 1  1   1    1  1  1   1       

Tag: perkhidmatan, aplikasi

Cetak Emel

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • ptjkb
 • ptjb
 • ptjm
 • ptjpp
 • ptjtm
 • ptjj
 • ptjgm
 • ptjt
 • ptjt