=

Kemudahan Kepada Golongan (OKU)

Pegawai PTJKK akan turun ke kenderaan pelanggan sekiranya pelanggan mempunyai masalah kesihatan untuk berjalan / bergerak.

*Penyaksian hanya dilakukan di sekitar perkarangan pejabat sahaja.

Cetak Emel

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • ptjkb
 • ptjb
 • ptjm
 • ptjpp
 • ptjtm
 • ptjj
 • ptjgm
 • ptjt
 • ptjt