=

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online (2017)


Bil

Tahun

Nama Perkhidmatan OnlineJan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

1

 2017

Sistem eAduan Online 0  0  0  1  1   0   1   0  0  0 
2 Sistem eSPEKS Online 62  50  58 61  47 55  60 49  34   50   39   40 
3 Sistem eNaziran Online 1  0  1  0  1   1   1   0   1  0 1  0 
4 Sistem eSPIA Online 0  0  0  0   1 1 0 1 1  0   0 
5 Sistem eSKT Online 1  1  1  1  1  1  0   1  1 1  1 

Tag: perkhidmatan, aplikasi

Cetak Emel

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • ptjkb
 • ptjb
 • ptjm
 • ptjpp
 • ptjtm
 • ptjj
 • ptjgm
 • ptjt
 • ptjt