Tahun 2012

- Penarafan 4 Bintang bagi Laman Web oleh MDEC

- Anugerah Inovasi Pentadbiran Tanah dan Jajahan
  Johan - Sistem Pengiraan Pengurangan Tunggakan Denda

- Anugerah Inovasi ICT
  Tempat Kedua - e-Log Kenderaan

- Anugerah Inovasi Pengurusan Kewangan
  Tempat Ketiga - e-Log Kenderaan

 

Tahun 2011
- Penarafan 5 Bintang bagi Laman Web oleh MDEC